Nyheder

Jul 6, 2018, 2:07 PM
May 30, 2018, 12:04 PM
Generalforsamling 2018
Jun 30, 2017, 3:45 PM
Hej, vores gamle hjemmeside blev desværre startet langt før foreningen blev registreret i virksomhedsregister. Dette betød, at hjemmesiden, både web-hotellet, hvor den lå, men også selve navnet, personligt tilhørte Jørgen Lakjær og ikke foreningen. ...
Apr 27, 2017, 3:48 PM
Overtagelsen af regnskabet efter Jørgens død har desværre været noget mere kompliceret end vi oprindeligt havde regnet med. Dette skyldes dels formen den havde, dels at lige inden hans død diverse opgaver faldt mellem stolene og ikke mindst den Danske Banks manglende service. Som Følge af dette ser jeg mig nødt til at udskyde generalforsamlingen til slutningen af Mai, lige som sidste år. ...
Jul 25, 2016, 3:44 PM
Det er med stor beklagelse at vi må meddele at forhenv. formand for Grundejerforeningen Vistoftgaardens jorder, Jørgen Laakjer, er gået bort efter lang tids sygdom. Vi skylder alle Jørgen et stort tak. ...
Jun 1, 2015, 3:17 PM
Stop hærværket !!! Endnu en afbrændt skraldespand....
Jul 10, 2013, 2:53 PM
Sådan ser området ud foran AlmenBo Afdeling 33 efter det grove hærværk! Billedet er taget fra grundejerforeningens grønne område og viser med al tydelighed omfanget af hærværket mod træer og buske langs skellet til AlmenBo Afd. 33. Vi kan jo naturligvis kun gisne om hvem der skulle have interesse i at gøre det!! ...
Nov 10, 2012, 2:18 PM
I oktober måned blev vi i grundejerforeningen gjort opmærksom på, at der var set rotter ved søen i den sydlige ende af området. Da vi som grundejerforening har pligt til at rette henvendelse til kommunen, hvis der er set rotter i vores område, kontaktede vi naturligvis kommunes afdeling for rottebekæmpelse. ...
Jul 10, 2011, 2:13 PM
I forbindelse med planlægningen af opsætning af det nye hegn omkring søen forsøgte vi at finde ud af, hvornår søen var anlagt og hvad formålet med søen var. I Lokalplan 374, som blev lavet i forbindelse med udstykningen af Vistoftgården jorder, kan man læse at der ikke er tale om en sø, men derimod -et fredet vandhul. ...
Jun 10, 2011, 2:07 PM
På generalforsamlingen den 27. april 2011 blev det vedtaget, at udskifte hegnet omkring søen i den sydlige ende af foreningens område. Mange af hegnspælene var knækkede, og store dele af hegnet var svært beskadiget. ...