Ældre nyheder

Sådan ser området ud foran AlmenBo Afdeling 33 efter det grove hærværk! Billedet er taget fra grundejerforeningens grønne område og viser med al tydelighed omfanget af hærværket mod træer og buske langs skellet til AlmenBo Afd. 33. Vi kan jo naturligvis kun gisne om hvem der skulle have interesse i at gøre det!! ...
I oktober måned blev vi i grundejerforeningen gjort opmærksom på, at der var set rotter ved søen i den sydlige ende af området. Da vi som grundejerforening har pligt til at rette henvendelse til kommunen, hvis der er set rotter i vores område, kontaktede vi naturligvis kommunes afdeling for rottebekæmpelse. ...
I forbindelse med planlægningen af opsætning af det nye hegn omkring søen forsøgte vi at finde ud af, hvornår søen var anlagt og hvad formålet med søen var. I Lokalplan 374, som blev lavet i forbindelse med udstykningen af Vistoftgården jorder, kan man læse at der ikke er tale om en sø, men derimod -et fredet vandhul. ...
På generalforsamlingen den 27. april 2011 blev det vedtaget, at udskifte hegnet omkring søen i den sydlige ende af foreningens område. Mange af hegnspælene var knækkede, og store dele af hegnet var svært beskadiget. ...