En stor skuffelse!

Siden vi mangler aktive deltagere I bestyrelsen, har vi i år valgt at sende individuelle invitationer ud til alle valgbare medlemmer af grundejerforeningen til vores årlige generalforsamling: i alt 448 styk.

Vi fik ÉN tilbagemelding. Denne ene person var så på dagen oven i købet, af private grunde, forhindret i at møde op.

Heldigvis kom 2 medlemmer uanmeldt. Den ene af dem, Helle Heikendorf fra Tryllefløjden & Galaksen, indvilligede heldigvis at tiltræde bestyrelsen i stedet for Kirsten Ihler som flyttede fra området her i foråret.

Kun takket været hende har vi i det hele taget en bestyrelse.

Desværre dog en bestyrelse, hvor 2 af medlemmerne er aktivt boligsøgende et andet sted i Århus.

Jeg er den ene af dem. Når det lykkedes én af os at få en anden bolig, vil bestyrelsen bryde sammen og der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, siden foreningen er tinglyst og ikke kan opløses.

Dette er ikke kun i sig selv forbundet med ekstra omkostninger og tid, men hvis det heller ikke der lykkedes at få sammensat en bestyrelse, vil vi være nødt til at satte det til urafstemning, at foreningen kan administreres af et ekstern administrationsselskab.

Hvis det virkelig skulle komme så vidt, vil det ikke kun betyder væsentlig højere administrationsomkostninger, men også en stærk forringet indflydelse af de enkelte beboere af området.

En skuffet formand
Andreas Riecke


Loading Conversation