Invitation til grundejerforeningens generalforsamling 2018

Generalforsamling

I henhold til grundejerforeningens vedtægt § 10 indkaldes der til ordinær generalforsamling

torsdag den 21. juni 2018 kl. 19.00

i fælleshuset Vistoftparken 106 i Sabro

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Optælling af stemmeberettigede

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

4. Godkendelse af regnskab 2017

5. Indkomne forslag

6. Vedtagelse af budget for 2018, herunder fastsættelse af bidrag

7. Valg af formand (lige år)

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år – grundet Kirstens fraflytning)

10. Valg af 2 suppleanter

11. Valg af revisor

12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen v/ Andreas Riecke, Vistoftparken 24, 8471 Sabro, eller sendes på mail til: cyklist@gmail.com senest torsdag den 14. juni 2018.

Bestilling af smørrebrød skal ligeledes afleveres til bestyrelsen v/ Andreas Riecke, Vistoftparken 24, 8471 Sabro, eller sendes på mail til: cyklist@gmail.com senest torsdag den 14. juni 2018.

Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne
Andreas Riecke, formand


Budgetforslag 2018

Foreløbig regnskab 2017

Infobrev ang. generalforsamling 2018

Kære afd.-bestyrelses- og foreningsformand, kære beboere

I de seneste år har interessen for at arbejde for grundejerforeningen desværre været stærk dalende.

Situationen er i dag den, at der mangler ét bestyrelsesmedlem grundet fraflytning og der forudses, at to af de nuværende medlemmer vil flytte i løbet af den kommende valgperiode.

Derfor går vi i år selv ud og informerer alle valgbare medlemmer, det vil sige alle myndige beboere i området og overlader det ikke som hidtil til afdelingerne / foreningerne.

At lade foreningens interesser varetages af eksterne medarbejder eller et administrations bureau vil betyde væsentlig højere omkostninger og samtidig mindske beboernes indflydelse.

Jeg håber derfor, at så mange som muligt kommer til generalforsamlingen og er villig til at give en hånd med, så vi kan bevare vores dejlige parkanlæg og øvrige område.

Der vil selvfølgeligt også i fremtiden være hjælp at hente med regnskab, hjemmeside og lignende ;-)

Alle har som sædvanligt mulighed for at komme med forslag til generalforsamlingen.
Beboere skal sørge for, at de er hænderne på deres afd.-bestyrelses- eller foreningsformand, således at de kan nå at aflevere dem til mig senest torsdag den 14. juni 2018.

Mere info finder du på: www.vgj-sabro.dk

Med venlig hilsen
Andreas Riecke, formand


Loading Conversation