Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder

Eksisterer de facto ikke mere!

Det er følgende grundejere / foreninger, som har ansvar for området i følge lokalplanen:


- AlmenBo Århus: Steffen Espersen se@almenbo-aarhus.dk – direktør


- Boigkontor Århus: Morten Homann, mh@bk-aarhus.dk - direktør


- I/S Århus II (Grønagerparken): Vejle Administration A/S att.: Nicolaj Svender, ns@vejleadm.dk


- Andelsboligfor. Ranunkelparken: Hanne Hansen bech.hansen@stofanet.dk


- Rødtjørnvejs Parcelforening: Martin Isager, martin.isager@dsg.dk – formand


- Højagerparkens Parcelforening: Poul Sjøstedt, poul.sjoestedt@gmail.com – formand


- Tryllefløjten og Galaksen og Sabro Legeplads: Helle Heikendorf, helhel@aarhus.dk

(Sidstnævnte har været medlem af foreningen til og med 2018, men er ikke omfattet af lokalplanen)