Kære medlemmer

Overtagelsen af regnskabet efter Jørgens død har desværre været noget mere kompliceret end vi oprindeligt havde regnet med. Dette skyldes dels formen den havde, dels at lige inden hans død diverse opgaver faldt mellem stolene og ikke mindst den Danske Banks manglende service.

Som Følge af dette ser jeg mig nødt til at udskyde generalforsamlingen til slutningen af Mai, lige som sidste år.

Det foreløbige datum er sat til den 30.5., kl. 19, i fælleshuset i vistoftparken.

En officiel invitation følger, så snart regnskabet 2016 og budgetforslaget 2017 er færdige.

M.v.h. Andreas Riecke


Loading Conversation