GRUNDEJERFORENINGEN VISTOFTGÅRDENS JORDER

I henhold til grundejerforeningens vedtægter § 11. stk. 1. og § 10 indkaldes der til

Ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00

i fælleshuset, Vistoftparken 106 i Sabro

Kære beboere

Som allerede bebudet sidste år, har vi nu 2 bestyrelsesmedlemmer der fraflytter området og ét, som af personlige årsager er nødt til at forlade bestyrelsen.

For at foreningen kan fortsætte som hidtil mangler vi derfor 3 bestyrelsesmedlemmer: formand, kasserer samt et menigt medlem.

Alle beboere er valgbare, ikke kun de lokale bestyrelsesmedlemmer.
Det er dog kun formændene og bestyrelsesmedlemmerne, der er stemmeberettigede.

Det er vigtigt for jer der bor i området, at I stiller op!
Grundejerforeningen er tinglyst og kan derfor ikke opløses.

Hvis det ikke lykkes at stille en bestyrelse, er vi nødt til at gennemføre en vedtægtsændring, som gør det muligt at lade foreningen blive styret af et eksternt administrationskontor.
At lade foreningens interesser varetages af eksterne medarbejdere eller et administrationskontor vil betyde væsentligt højere omkostninger og samtidig mindske beboernes indflydelse.

Jeg håber derfor, at så mange som muligt kommer til generalforsamlingen og er villige til at give en hånd med, så vi kan bevare vores dejlige parkanlæg og de øvrige områder.

Der vil selvfølgelig også i fremtiden være hjælp at hente med regnskab, hjemmeside og lignende ;-)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af formand for ét år

3. Valg af kasserer for 2 år

4. Valg af ét bestyrelsesmedlem for 2 år

5. Valg af 2 suppleante


Med venlig hilsen
Andreas Riecke, formand

Mere info på http://vgj-sabro.dkIndkaldelse

Refrerat