Generalforsamling 2015

den 29. april 2015 i forsamlingshuset Vistoftparken, Sabro

I henhold til grundejerforeningens vedtægt § 10 indkaldes der til ordinær generalforsamling

Torsdag den 29. april kl. 19.00

i fælleshuset Vistoftparken 106 i Sabro med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Optælling af stemmeberettigede

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

4.Godkendelse af regnskab 2014

5.Indkomne forslag

6. Vedtagelse af budget for 2015, herunder fastsættelse af bidrag

7.Valg af kasserer (ulige år)

8.Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)

9.Valg af 2 suppleanter

10.Valg af revisor

11.Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen v/ Jørgen Lakjer, Ranunkelvej 171, 8471 Sabro i hænde senest søndag den 19. april 2015.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningens regnskab for 2014

Budgetforslag 2015

PowerPoint præsentation 2015

Billeder fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015

Fil til print