Generalforsamling 2016

den 16. juni 2016 i forsamlingshuset Vistoftparken, Sabro

I henhold til grundejerforeningens vedtægt § 10 indkaldes der til ordinær generalforsamling

Torsdag den 16. juni kl. 19.00

i fælleshuset Vistoftparken 106 i Sabro med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Optælling af stemmeberettigede

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

4.Godkendelse af regnskab 2015

5.Indkomne forslag

6. Vedtagelse af budget for 2016, herunder fastsættelse af bidrag

7.Valg af vormand (lige år)

8.Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)

9.Valg af 2 suppleanter

10.Valg af revisor

11.Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen v/ Jørgen Lakjer, Ranunkelvej 171, 8471 Sabro i hænde senest søndag den 17. april 2015.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Grundejerforeningens regnskab for 2015

Budgetforslag 2016

PowerPoint præsentation 2016

Referat fra generalforsamlingen 2016

Dagsorden til print