Generalforsamling 2017

den 30. maj 2017 i forsamlingshuset Vistoftparken, Sabro


I henhold til grundejerforeningens vedtægt § 10 indkaldes der til ordinær generalforsamling,

tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.00

i fælleshuset Vistoftparken 106 i Sabro, med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Optælling af stemmeberettigede

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

4.Godkendelse af regnskab 2016

5.Indkomne forslag

6. Vedtagelse af budget for 2017, herunder fastsættelse af bidrag

7.Valg af kasserer (ulige år)

8.Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)

9.Valg af 2 suppleanter

10.Valg af revisor

11.Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen v/ Andreas Riecke, Vistoftparken 24, 8471 Sabro, eller sendes på mail til: cyklist@gmail.com senest lørdag den 20. maj 2015.

Bestilling af smørbrød skal ligeledes afleveres til bestyrelsen v/ Andreas Riecke, Vistoftparken 24, 8471 Sabro, eller sendes på mail til: cyklist@gmail.com senest lørdag den 20. maj 2015.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Grundejerforeningens regnskab for 2016

Budgetforslag 2017

PowerPoint præsentation 2017

Referat fra generalforsamlingen 2017

Dagsorden til print