Generalforsamling 2018

den 21. juni 2018 i forsamlingshuset Vistoftparken, Sabro


I henhold til grundejerforeningens vedtægt § 10 indkaldes der til ordinær generalforsamling,

torsdag den 21. juni 2017 kl. 19.00

i fælleshuset Vistoftparken 106 i Sabro, med følgende dagsorden::

1. Valg af dirigent

2. Optælling af stemmeberettigede

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

4. Godkendelse af regnskab 2017

5. Indkomne forslag

6. Vedtagelse af budget for 2018, herunder fastsættelse af bidrag

7. Valg af formand (lige år)

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år – grundet Kirstens fraflytning)

10. Valg af 2 suppleanter

11. Valg af revisor

12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen v/ Andreas Riecke, Vistoftparken 24, 8471 Sabro, eller sendes på mail til: cyklist@gmail.com senest torsdag den 14. juni 2018.

Bestilling af smørrebrød skal ligeledes afleveres til bestyrelsen v/ Andreas Riecke, Vistoftparken 24, 8471 Sabro, eller sendes på mail til: cyklist@gmail.com senest torsdag den 14. juni 2018.

Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne
Andreas Riecke, formand


Præsentation

Referat (under udarbejdelse)

Godkendt regnskab 2017

Godkendt budget 2018